Specialiteiten

Met een team van vertalers uit vele verschillende landen met vele uiteenlopende specialiteiten kunnen we garanderen dat u opdracht door de juiste vertaler wordt uitgevoerd. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan vakspecifieke terminologie (ofwel jargon) en de toon waarin de brontekst is geschreven. Heeft u al een terminologielijst? Dan gebruiken we die graag.